Мета і завдання виховної роботи на 2018/2019 навчальний рік

Відповідно Законам України «Про освіту»; «Про загальну середню освіту»; «Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX столітті»; «Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років»; указам Президента України від 26.11 1998 №1310/1998 «Про день пам’яті жертв голодоморів»; від 30.10.2001 року № 1020/2001 «Про День партизанської слави»; від 23.08.2004 року № 987/2004 «Про День Державного Прапора України»; від 30.09.2010 року № 927/2010 «Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей і молоді»; від 15.02.2010 року №161 «Про Концепцію державної мовної політики»; від 16.12.2011 року № 1163/2011 «Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні»; від 13.11.2014 № 872 «Про День Гідності та Свободи»; від 13.11.2014 № 871 «Про День Соборності України»;від 14.10.2014 № 806 «Про День захисника України»; від 12.06.2015 № 334/2015 «Про заходи щодо поліпшення національно патріотичного виховання дітей та молоді» (до п. 3 статті 2); від 13.10.2015 № 580/2015 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки»; від 22 січня 2016 року № 17 «Про заходи з відзначення 100-річчя подій Української революції 1917-1920 років»; від 14.11.2017 року № 361 «Про оголошення в Україні 2018 року Роком реалізації правопросвітницького проекту «Я маю право»; постановам Верховної Ради України від 12.05.2015 № 373-VIII «Про вшанування героїв АТО та вдосконалення національно патріотичноговиховання дітей та молоді»; розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8.12.2009 року № 1494-р «Про затвердження плану заходів щодо підвищення рівня патріотичного виховання учнівської та студентської молоді шляхом проведення на постійній основі тематичних екскурсій з відвідуванням об’єктів культурної спадщини»; від 25.04.2012 року № 236-р «Про затвердження Плану заходів щодо формування громадянської культури та підвищення рівня толерантності в суспільстві»; від 11.09.2013 року № 701-р «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Стратегії захисту та інтеграції в Українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року»; від 23.09.2015 № 998-р «Про заходи з увічнення пам’яті захисників України на період до 2020 року»; від 23.11.2015 № 1393-р «Про затвердження плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року»; від 25.12.2015 № 1400-р «Про затвердження плану заходів щодо національно-патріотичного виховання молоді на 2016 рік»; від 23.08.2017 року № 574-р «Про затвердження плану заходів із вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні на період до 2020 року»; від 13.09.2017 року № 638-р «Про реалізацію правопросвітницького проекту «Я маю право» у 2017-2019 році»; від 13.12.2017 року № 903-р «Про затвердження плану заходів на 2017 – 2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа»; наказам Міністерства освіти і науки України: від 16.06.2015 № 641 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання y загальноосвітніх навчальних закладах»; від 16.06.2015 № 641/2015 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах»; від 31.03.2017 № 519 «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки України щодо вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні»; від 08.04.2016 № 405 «Про затвердження плану заходів Міністерства освіти і науки щодо протидії торгівлі людьми на період до 2020 року»; розпорядженням голови Харківської обласної державної адміністрації: 30.07.2009 року № 422 «Про організацію та проведення в області дитячо-юнацької військово-спортивної патріотичної гри українського козацтва «Сокіл» («Джура»); від 30.11.2015 року № 562 «Про затвердження плану заходів з увічнення пам’яті захисників України у Харківській області на період до 2020 року»; від 15.04.2016 року № 128 «Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей Харківської області в 2016-2020 роках»; державним та обласним програмам у галузі освіти: Стратегія розвитку Харківської області до 2020 року; Обласна програма розвитку освіти «Новий освітній простір Харківщини» на 2014-2018 роки (рішення Харківської обласної ради від 19 грудня 2013 року № 885-VI); листам Інституту модернізації змісту освіти: методичні рекомендації на навчальний рік та нормативними документами відділу освіти Балаклійської РДА метою виховання в 2018/2019 навчальному році Андріївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 буде формування громадянина-патріота України, виховання і розвиток вільної, духовно багатої, життєлюбної, талановитої особистості, що має знання про природу, людину і суспільство, готова до творчої діяльності і дотримується принципів моральної поведінки, формування нового українця, що діє на основі національних та європейських цінностей.

Пріоритетні завдання та напрямки виховної роботи:

ü формування в молодого покоління високої патріотичної свідомості, виховання любові до рідної землі, українського народу, шанобливе ставлення до його культури;

ü формування моральної активності особистості, чесності, правдивості, працелюбності, справедливості, гідності, милосердя, толерантності, терпимості до іншого, миролюбності, готовності допомогти іншим, обов’язковості, ввічливості, делікатності, тактовності; вміння працювати з іншими; здатності прощати і просити пробачення;протистояти виявам несправедливості, жорстокості;

ü формування усвідомлення природи в житті людини, почуття особистої причетності до збереження природних багатств, відповідальності за них, здатності гармонійно співіснувати з природою; екологічної безпеки, критичної оцінки споживацько-утилітарного ставлення до природи, вміння протистояти негативним проявам;

ü виховання особистості, яка має систему елементарних мистецьких знань, адекватно сприймає художні твори, здатна збагнути та виразити власне ставлення до мистецтва, прагне та вміє здійснювати творчу діяльність у мистецькій сфері;

ü виховання усвідомлення дітьми та учнівською молоддю соціальної значущості праці, розвиненої потреби в трудовій активності, формування навичок здорового способу життя;

ü формування вміння цінувати себе як носія фізичних, духовних та соціальних сил, вміння протистояти негативним проявам у суспільстві, бути компетентним у питаннях захисту власного здоров’я;

ü формування високої патріотичної свідомості, почуття вірності, любові до Батьківщини, турботи про благо свого народу, готовності до виконання громадянського і конституційного обов’язку із захисту національних інтересів, цілісності, незалежності України, сприяння становленню її як правової, демократичної, соціальної держави. Найважливішим пріоритетом національно-патріотичного виховання є формування ціннісного ставлення особистості до українського народу, Батьківщини, держави, нації;

ü створення умов для формування соціальної компетентності та самореалізації особистості, сприяти розвитку духовного, інтелектуального та фізичного потенціалу учня, становленню морально – духовної, життєво компетентної особистості, яка успішно реалізується в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал;

ü набуття учнями школи соціального досвіду, успадкування духовних надбань нашого народу, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин;

ü формування особистісних ознак громадян, патріотів української держави, розвиненої духовності, фізичної досконалості, моральності, художньо-естетичної, трудової, екологічної культури;

ü забезпечення педагогічних умов для соціалізації школярів, виховання в них життєвих компетенцій;

ü реалізація особистісно-орієнтованого підходу в навчально-виховному процесі;

ü виховання громадянина з демократичним світоглядом і культурою, який не порушує прав і свобод людиною і з повагою ставиться до традицій і культури інших народів;

ü створення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних та власних інтересів;

ü виховання в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного і психічного здоров’я.

ü досягнення ефективності роботи школи щодо координації діагностико-профілактичної просвітницької роботи школи, сім’ї, громадськості, правоохоронних органів щодо попередження правопорушень, бездоглядності та інших негативних проявів.

Усі напрямки виховання вимагають ефективних форм і методів роботи з учнями, тому виховну роботу в 2018/2019 навчальному році буде сплановано помісячно, керуючись вищезазначеними нормативними документами.

Аналіз виховної роботи у 2017/2018 навчальному році

Виховна робота в 2017/2018 навчальному році в Андріївській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №1 була розроблена та спрямована на реалізацію Конституції України, Закону України «Про освіту», Закону України «Про загальну середню освіту», Національної доктрини розвитку освіти України в XXІ столітті, Декларації прав дитини, Конвенції про права дитини, відповідно Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України № 641 від 16 червня 2015 року, заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання y загальноосвітніх навчальних закладах, Регіональної програми військово-патріотичного виховання молоді та участі населення у заходах оборонної роботи на 2015/2017 роки, затвердженої рішенням сесії Харківської обласної ради від 15 січня 2015 року №1144-VІ, розпорядження голови Балаклійської районної державної адміністрації від 05.07.2017 №449 «Про стан роботи з патріотичного виховання в навчальних закладах рвйону», наказу відділу освіти Балаклійської РДА від 04.09.2017 №205-ОД «Про роботу з патріотичного виховання в навчальних закладах району», Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді, затвердженою Указом Президента України від 13.10. 2015 р. № 580/2015, Стратегії розвитку Харківської області до 2020 року, обласної програми розвитку освіти «Новий освітній простір Харківщини» на 2014/2018 роки (рішення Харківської обласної ради від 19 грудня 2013 року № 885-VI), методичних рекомендацій з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році (листа Міністерства освіти і науки України від 27.07.2017 № 1/9-413 «Про деякі питання щодо організації виховної роботи у навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році»), наказів Міністерства освіти і науки України від 28.05.2015 № 582 «Про схвалення Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді «Про національно-патріотичне виховання в системі освіти» від 16.07.2015 № 768, загальнодержавних та обласних програм з питань формування здорового способу життя, профілактики ВІЛ–інфікування, загальнодержавних та обласних програм з питань попередження насильства над неповнолітніми, профілактики дитячої бездоглядності та злочинності, правової та психологічної підтримки дітей, які потрапили в складні соціальні умови та інших нормативно-правових та розпорядчих документів стосовно виховної роботи закладів освіти МОН України, Департаменту науки і освіти ХОДА, відділу освіти Балаклійської РДА.

Відповідно до річного плану роботи школи педагогічний колектив протягом 2017/2018 навчального року створював сприятливі умови для поліпшення рівня виховного процесу. Виховна робота з учнями будувалася за наступними напрямками: національно-патріотичне, сімейне виховання, військово-патріотичне виховання, волонтерська діяльність, художньо-естетичне, моральне виховання, екологічне, трудове виховання, професійна орієнтація, виховання здорового способу життя, фізичне виховання, превентивне виховання, розвиток творчих здібностей. Також календарні, традиційні шкільні свята, всеукраїнські, регіональні, обласні, районні заходи: конкурси, фестивалі, змагання. Пріоритетним напрямком виховної роботи з учнями було громадянсько-патріотичне виховання.

Виховна діяльність в школі як цілісна система складається із діяльності дорослих (адміністративно-педагогічна функція, рада школи, батьківський комітет, М/О класних керівників) та діяльності учнів (учнівське самоврядування – «Федерація вільних міст» (5-11 класи), дитяча організація «Козачата» (1-4 класи).

Над реалізацією мети і завдань виховної роботи в Андріївській ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 в 2017/2018 навчальному році працювали 21 класний керівник 1-11 класів, 1 педагог-організатор, практичний психолог, заступники директора з НВР.

Однією з форм залучення учнів до участі у громадському житті школи, селища, району є учнівське самоврядування.

Інтереси, потреби та творчу ініціативу учні мали змогу розвивати через роботу учнівського самоврядування «Федерація вільних міст».

Органами учнівського самоврядування було організовано та проведено:

- загальношкільні лінійки;

- випуск газети «Шкільний репортер»;

- випуск тематичних стіннівок;

- щотижневі рейди «Хто спізнився?», «Зовнішній вигляд», «Курцю – бій»;

- організація та проведення традиційних шкільних свят (до дня вчителя, посвята в козачата, новорічні свята, до дня закоханих, до міжнародного жіночого дня, різноманітні флешмоби, фестивалі пісень)

Участь

- в роботі РРС;

- у благодійних акціях;

- у науково-освітніх конкурсах;

- у благоустрої школи.

Згідно річного плану школи та наказів районного відділу освіти у 2017/2018 навчальному році було організовано та проведено такі тижні та дні:

- Олімпійський тиждень;

- тиждень безпеки руху і попередження дитячого травматизму;

- тиждень волонтерського руху;

- тиждень з попередження правопорушень;

- тиждень козацтва;

- тиждень, присвячений Всесвітньому дню боротьби зі СНІДом

- Всеукраїнський тиждень права;

- Декада заходів патріотичного виховання;

- предметні тижні (за окремим графіком);

- Декада здоров’я;

- День Знань;

- День фізкультурника;

- День Здоров’я;

- День працівників освіти;

- День Миру;

- День партизанської слави;

- Міжнародний День людей похилого віку;

- День захисника України;

- День козацтва;

- День бібліотек;

- День толерантності;

- День Гідності та Свободи;

- День української писемності та мови;

- День вшанування жертв Голодоморів;

- Всесвітній день боротьби зі СНІДом;

- Міжнародний День інвалідів;

- День Збройних Сил України;

- День ліквідатора;

- День привітань;

- День Соборності України;

- День пам’яті Героїв Крут;

- День закоханих;

- Міжнародний день рідної мови;

- День вшанування героїв Небесної Сотні;

- Міжнародний жіночий день;

- Шевченківські дні;

- День спорту заради розвитку та миру;

- День цивільного захисту;

- День довкілля;

- День народження Т.Г.Шевченка;

- День пам’яток історії та культури;

- День пам’яті всіх жертв застосування хімічної зброї;

- День трудящихся;

- День пам’яті та примирення;

- День Перемоги

- День матері;

- День сім’ї;

- День скорботи і пам’яті жертв депортації кримськотатарського народу;

- День Європи;

- День музеїв;

- День вишиванки;

- День пам’яті жертв політичних репресій,

- День пам’яті жертв померлих від СНІДу.

Було проведено традиційні шкільні свята:свято День Знань, Перший урок «Україна – європейська країна», День Здоров’я, Свято посвячення в козачата «Ми маленькі Козачата» (2 клас, кл. кер. Сляднєва О.В., Мартинова Т.М.), День працівника освіти, Свято «Ой, хто, хто Миколая любить…», Новорічні свята, заходи до Дня Соботності «Діти єднають Україну», заходи до дня закоханих – гра-квест, святковий концерт до Міжнародного жіночого дня, конкурс військово-патріотичної пісня «До подвигу героїв доторкнися піснею», свято Останнього Дзвоника.

Значна увага приділяється наступним питанням виховної роботи в школі.

Патріотичне виховання

З метою утвердження патріотизму, моральності та загальнолюдських життєвих принципів, сімейного виховання у дитячому середовищі у закладі було проведено: операції «Сімя», «Підліток», «Турбота»; презентацію «Україна на карті світу. Я – громадянин незалежної демократичної держави» (3-Б клас, класний керівник Гаврилейченко Т.О.), проект «Професії моїх батьків» (3-А клас, класний керівник Обух А.В.). Уроки Пам’яті «Скорботна пам'ять поколінь», година спілкування «Символи України» (5-А клас, класний керівник Шелест Л.А.), «Іван Мазепа – гетьман української держави» (8-Б клас, класний керівник Воробей О.Й.), «Козацькі розваги» до Дня Збройних сил України (10 клас, класний керівник Мошура О.М.), свято посвячення в козачата «Ми маленькі Козачата», свято «Ой хто, хто Миколая любить…» (2-А клас, класний керівник Сляднєва О.В.), диспут «Сучасні аспекти родинного виховання» (10 клас, Мошура О.М.), година спілкування «Буду гідним скрізь і всюди, щоб нести вам радість люди!» (7 класи, Зіборова О.І., Мозгова І.І.), круглий стіл «Право, обов’язок, свобода та відповідальність» (8-11 класи, Грицюта В.Ю.), ГС «Люди, які прославили мій край» (1-11 класи, Грицюта В.Ю., завідувач шкільного музею), художня галерея «Конвенція прав дитини в малюнках» (1-7 класи, Криворучко О.І., вчитель малювання), ГС «Конвенція ООН та Конституція України про права дітей» (1-5 класи, класні керівники), конкурс відео кліпів «Мальовнича моя Україна» (5-11 класи, Шелест Ю.Р.), усний журнал «Державні символи України» (5-7 класи, Рибалка В.М. завідувачка бібліотекою).

Військово-патріотичне виховання та волонтерська діяльність: були проведені уроки Мужності «Борімося – поборемо!», уроки мужності, присвячені Дню партизанської слави, заходи щодо відзначення річниці визволення України від фашистських загарбників, до річниці трагедії Бабиного Яру, 80-тій роковині Великого терору – масових політичних репресій 1937-1938 років та 70-річчя масової депортації цивільного населення західноукраїнських областей до віддалених східних районів колишнього СРСР… Участь у операціях «Радість людям», «Милосердя», «Простягни руку допомоги». А також урок мужності «Хто вмирає в боротьбі – в серцях живе повіки!» (вшанування Героїв Небесної Сотні, 1-11 класи), урок мужності, присвячений звільненню селища від нацистських окупантів, акція «Пам’ять» (1-11 класи), Урок мужності «Вони боронять країну», присвячений вшануванню воїнів - учасників АТО, заходи до Дня Соборності України, пам’яті Героїв Крут, шанування воїнів інтернаціоналістів, ліквідаторів аварії на ЧАЕС, уроки мужності з запрошенням ветеранів Другої Світової війни; участь в обласній акції «Слобожанські дзвони Перемоги»; до Дня Примирення - фестиваль патріотичної пісні «До пам’яті героїв доторкнися піснею»; участь у Всеукраїнській юнацькій грі «Сокіл» («Джура») та Всеукраїнському фізкультурно-патріотичному фестивалі школярів України «Козацький гарт 2018».

Безпека життєдіяльності та запобігання дитячого травматизму

З учнями школи перед та після канікул проводиться цільовий інструктаж і фіксується в журналах реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності в кожному кабінеті, майстерні, спортзалі. Перед осінніми, зимовими, весняними, літніми канікулами проводились єдині уроки з безпеки життєдіяльності учнів, на яких діти писали «Зобов’язання», бесіди фіксувалися і в журналах із техніки безпеки та записи в класних журналах на сторінці «Бесіди щодо запобігання дитячого травматизму».

Класні керівники 1-11 класів щотижня проводили профілактичні бесіди щодо запобігання дитячого травматизму. Проводилися додаткові бесіди за фактами нещасних випадків, що трапилися з учнями району, які фіксувалися в класних журналах та щоденниках учнів. Класні керівники проводили додаткові профілактичні бесіди з учнями про заборону тютюнопаління та вплив тютюну на організм людини.

Протягом навчального року в школі під час навчально-виховного процесу не зафіксовано. Разом з тим не зменшується кількість випадків травмування у побуті.

Значна увага приділялася питанням щодо пропаганди здорового способу життя, безпеки життєдіяльності впровадженню в практику роботи школи інтерактивних форм навчання для здобуття знань і формувань життєвих навичок щодо зменшення вразливості до ВІЛ – інфікування. Щодо запобігання захворювань на СНІД, профілактика наркоманії, тютюнопаління та вживання алкоголю протягом року було проведено такі заходи: бесіди «Геть байдужість від здоров’я» (березень, 5-6 класи), «Шкідливий вплив тютюнопаління» (січень, 7-8), «Шкідливий врплив алкоголю на організм підлітка» (січень, 9-11 клас), «Духовні основи здоровя» (січень, 5-6 клас); відверта розмова «Єдиний правильний вибір на користь здорового способу життя!» (лютий, 5-6 клас), гра-квест «Подорож до країни Здоров’я» (квітень, 2-5 клас); різноманітні спортивні змагання протягом року. Для учнів середніх та старших класів проведено години спілкування на тему: «Шкідливим звичкам скажем: «НІ!», на яких класні керівники звертали увагу учнів на профілактику шкідливих звичок, бесіда за круглим столом «Твої норми поведінки», віртуальна виставка «Майбутнє вільне від наркотиків».

Щодо запобігання дорожньо-транспортного травматизму та навчання правилам пожежної безпеки були проведені такі заходи: учні початкової школи відвідували тематичні виставки у шкільній бібліотеці. Учні 1-11 класів брали активну участь у конкурсах малюнків та плакатів на тему «Ми – пішоходи» (вересень, 1-6), «Вогонь - друг! Вогонь – ворог!»(жовтень, 1-6), «Про вогонь нам треба знати - з ним не можна жартувати» (грудень, 1-7). Інформаційні хвилинки «Легко вогник запалити та не легко загасити» (лютий, 1-11), уроки пам’яті «Той квітень не забудеться ніколи…» (квітень, 1-11), конкурс дитячих робіт з правил безпеки дорожнього руху «Твій друг – безпечний рух» (жовтень, 1-7), гс «Безпека вдома та на вулиці» (листопад,1-11), захист презентацій «Аварійні ситуації в дорожньому русі» (грудень, 7-9), бесіда «Правила дорожнього руху в сільській місцевості та місті» (лютий 1-5), вікторина «Вивчай і знай правила дорожнього руху» (квітень, 2-3). Щотижня класні керівники проводять бесіди з питань профілактики всіх видів дитячого травматизму з відповідним записом до сторінки журналу «Бесіди по попередженню нещасних випадків». Слід зауважити, що особлива увага приділялась роботі по профілактиці насильства, протидії тероризму: у рамках викладання предметів «Основи здоров’я» та «Захист Вітчизни» учні засвоюють правила поведінки в умовах вчинення терористичного акту, навчаються правильним діям у випадку одержання інформації про загрозу вчинення терористичного акту. З метою запобігання травматизму та підтримання порядку на перервах протягом навчального року організовується чергування по школі учнів старших класів та вчителів. Але цей напрямок роботи ще потребує корекції і сумісних зусиль щодо покращення. В рамках Тижня знань з безпеки життєдіяльності учні 6-7 класів під керівництвом практичного психолога Дуб О.І. взяли участь у соціальному проекті "Ні - шкідливим звичкам! Так - здоровому способу життя!". Цей проект має привернути увагу учнів школи та їх батьків, до актуальної проблеми сьогодення – погіршення здоров’я через погані звички (паління, алкоголізм, наркоманія).

Спортивно-масова та фізкультурно-оздоровча робота

Становлення гармонійно розвиненої особистості неможливе без фізичного виховання. Тому цьому напрямку роботи приділяється значна увага. В школі проводяться змагання і турніри з міні-футболу та волейболу, баскетболу настільного тенісу. Учні школи - постійні призери районних та обласних змагань з футболу, міні-футболу (вчителі фізичної культури Мошура О.М., Мозгова І.І.). В рамках Олімпійського тижня проведено гру-квест між учнями 1-4 класів «Ми – майбутні олімпійці», серед учнів 5-8 класів - «Козацький гарт», серед учнів 9-11 класів – подолання смуги перешкод та змагання з футболу. Протягом року проводилися спортивні змагання «Клич друзів, граймо разом!» (2-5 клас), «Спортивні лабіринти» (6-7 класи). У квітні були проведені заходи, присвячені Міжнародному дню спорту на благо миру та розвитку. У рамках цієї події були організовані зустрічі із випускниками школи, які мають значні досягнення в спорті – майстри спорту з кікбоксингу Титаренко С., КМС з боксу Мохонько Є., футболісти із молодіжної збірної «Шахтар» Чаговець Є., підростаюча зірка футболу Головінова В.

Правове виховання

Правове виховання учнів порівняно з іншими напрямами виховання має свою специфіку. Вона визначається передусім соціально-правовим статусом учнівської молоді в нашому суспільстві. Школярі перебувають у матеріальній залежності від батьків чи опікунів, їхня самостійність і активність корегується педагогічним колективом, у них недостатній обсяг правових знань і досвід правових відносин. Вони мають засвоювати правові знання, які регулюють їх життя і діяльність як неповнолітніх, і ті правові норми, якими їм доведеться керуватися у своєму майбутньому житті й діяльності.

На виконання наказу Балаклійської РДА «Про організацію роботи з попередження негативних явищ в учнівському середовищі, захист прав та інтересів дітей в навчальних закладах району в 2017/2018 навчальному році» від 04.09.2017 року № 206-ОД, листів відділу освіти Балаклійської РДА №01-18/1283 від 05.10.2017 року, № 237 від 10.10.2017 року «Про організацію роботи з попередження випадків учинення дітьми суїцидів та навмисних самоушкоджень в навчальних закладах району», №01-38/4127 від 11.10.2017 року «Про проведення заходів» протягом року у закладі були проведені такі заходи:

· профілактична робота з метою наголошення на цінності і неповторності людського життя.

· були виявлені та взяті під контроль діти, які надмірно захоплюються інтернетом, комп’ютерними іграми, усамітнюються;

· бесіди «Небезпечна павутина», «Небезпечні ігри», щодо роз’яснення правових наслідків від обґрунтованих дзвінків дітей до служби «102»;

· дні правових знань (другий четвер кожного місяця):

· тижні, акції:

- профілактики правопорушень (06-10.11.2017 р.);

- правовий тиждень (04-08.12.2017 р.);

- акція «16 днів проти насильства»;

- тиждень присвячений Всесвітньому дню боротьби зі СНІДом.

В школі діє проект «Шкільний адвокат» (керівник Грицюта В.Ю.). Члени проекту ведуть правороз’яснювальну роботу серед школярів. Кожного другого четверга проходять Дні правових знань. В шкільній газеті діє рубрика «Правове виховання», в якій висвітлюються основи правових знань для школярів, учні мають змогу в цій рубриці одержати юридичну консультацію, знайомитись з нормами законодавства.

У закладі проводяться загальношкільні заходи на правовиховну тематику. Під час проведення таких заходів класні керівники, учні разом з учителем правознавства Грицютою В.Ю. готували та провели такі заходи:

- презентація «Україна на карті світу. Я – громадянин незалежної демократичної правової держави»;

- бесіда «Школа – наш другий дім. Права та обов’язки учнів»;

- лекція «Відповідальність людини за свої вчинки. Правова культура учнів»;

- усний журнал «Загальна декларація прав людини – документ, що містить міжнародні стандарти в галузі прав людини»;

- перегляд соціальних відеороликів «Мої права»;

- гра - подорож «Я і мої права»;

- заняття з елементами тренінгу «Конфлікти: шляхи їх вирішення»

- прес – конференція «Права та обов’язки громадянина України».

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 23.08.2017 №1320 «Про затвердження Плану заходів з проведення у 2017 році Всеукраїнського тижня права», розпорядження Харківської обласної державної адміністрації від 02.10.2017 №478 «Про затвердження Плану заходів щодо участі Харківської області у проведенні у 2017 році Всеукраїнського тижня права», наказу відділу освіти Балаклійської районної державної адміністрації Харківської області від 20.10.2017 №242-ОД «Про проведення Всеукраїнського тижня права у 2017 році» та з метою подальшого розвитку системи безперервної правової культури дітей, розвитку громадянських компетентностей учнівської молоді, застосування у навчально-виховному процесі кращих європейських досягнень юридичної науки розроблений план заходів проведення у 2017 році з 04 по 08 грудня Всеукраїнського тижня права.

Основною метою тижня було: підвищити інтерес учнів до правознавства; розширити та поглибити знання та вміння учнів з даного предмету; розширити знання учнів про нормативно-правові документи, які забезпечують права та свободи громадян; створити сприятливі умови для виявлення знань та вмінь учнів у нестандартних ігрових ситуаціях.

Так, в рамках проведення тижня були проведені заходи, спрямовані на забезпечення прав дитини, дотримання національних та загальнолюдських морально-етичних принципів, традицій. У школі були оформлені стенди «Правовий куточок», виставка стіннівок та малюнків «Права очима дітей».

Для учнів 1-4 класів було проведено заочну гру-подорож «У Країну Прав»; конкурс казок «Великі права маленької людини»; бесіди «Обов’язок. Відповідальність. Совість.», «Мої права».

Для учнів 5-8-х класів проведено низку виховних годин, бесід, семінарів, лекцій: «Ти – людина, громадянин, значить маєш права», «Основні права, свободи і обов’язки громадян України», «Наслідки злочину для особи та суспільства», «Відповідальність у моєму житті», «Право і мораль», «Без правової культури немає правової держави», «Правила і закон суспільного життя», «Правова культура як чинник формування особистості», «Статуси і ролі особистості в соціумі: правовий аспект».

Для учнів 9-х класів вчитель правознавства Грицюта В.Ю. організувала правовий конкурс «Сторінками Загальної декларації прав людини».

Учні 10-го класу брали участь у правознавчому ринзі «Закон і ми. Конвенція ООН про права дитини».

Учні 11 класу взяли участь у засіданні у форматі «круглого столу» за темою «Права людини та сучасні виклики сучасності», під час якого обговорили проблеми захисту прав людей у сучасному світі та зокрема в Україні.

Відповідно до наказу відділу освіти Балаклійської РДА №11-ОД від 12.01.2018 «Про проведення Року реалізації правопросвітницького проекту «Я маю право!» в Балаклійському районі» було складено план заходів реалізації правопросвітницького проекту «Я маю право!» в Андріївській ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 та розпочато роботу над його впровадженням. Таким чином, у закладі були проведені такі заходи: ознайомлення з нормативно-правовою базою щодо реалізації та захисту своїх прав гарантованих Конституцією та законами України, оформлення інформаційного куточку «Я маю право!»; проведення тематичних занять за темою «Я – маленька людина» (2-4 класи, Шелест Ю.Р., Грицюта В.Ю); проведено бесіди: для учнів 5-6-х класів за темою «Я – громадянин і патріот держави»; для учнів 10-11-х класів «Захист Вітчизни – обов’язок громадянина» виховних годин для учнів 1-4 класів за темою «Правовий букварик»; для учнів 5-8 класів за темою «Права людини- майбутнє країни»; засідань у форматі «круглого столу» для учнів 8-9-х класів за темою «Основні права та обов’язки людини», для учнів 10-11 класів за темою «Права людини та сучасні виклики України».

В у межах правового виховання у закладі постійно працює Рада з профілактики правопорушень, яка складається з представників педагогічного колективу, батьків і представників громадськості. Рада з профілактики правопорушень збирається раз на місяць відповідно до плану роботи школи і слідкує за дотриманням правил поведінки й правопорядку учнями в урочний і позаурочний час. Класні керівники, учителі-предметники, а також практичний психолог індивідуально працюють із батьками тих учнів, що потребують підвищеної педагогічної уваги, схильних до правопорушень.

Протягом 2017/2018 навчального року згідно з річним планом роботи в школі відбулося чотири засідання ради з профілактики правопорушень, на яких розглядалися питання:

1. Робота над роз’ясненням чинного законодавства.

2. Проведення аналізу психолого-педагогічної діагностики, спрямованої на виявлення учнів, схильних до правопорушень.

3. Залучення учнів школи до позакласної роботи, занять у гуртках.

4. Звіти класних керівників 5-11 класів про індивідуальну роботу – щодо запобігання правопорушенням.

5. Розгляд конкретних правопорушень.

6. Адаптація в навчально-виховний процес п’ятикласників.

7. Профілактична робота з учнями, які часто спізнюються на уроки.

8. Розгляд питання про систематичны пропуски уроків Лєбєдя С., Волошина В., учнів 5-Б класу.

9. Моніторинг професійної визначеності випускників 9, 11 класів.

10. Організація відпочинку та оздоровлення в літній період учнів пільгових категорій.

11. Контроль за відвідуванням шкільних занять учнями девіантної поведінки.

12. Кримінальна відповідальність неповнолітніх.

13. Робота з учнями «групи ризику».

На кінець звітного періоду по школі 7 учнів перебувають на внутрішкільному обліку, 1 з них – на обліку у районній кримінальній поліції (Ніколаєнко Іван, 6-А).

Екологічне виховання

Екологічне виховання в школі проводиться під час уроків біології, основ здоров’я та в позакласній роботі. У І семестрі проведено озеленення території школи, посадка квітів, дерев облаштування клумб, учні долучилися до акції «За чисте довкілля». Протягом навчального року були проведені такі заходи: виставка - конкурс «Галерея кімнатних рослин”, евристична бесіда «Екологічна культура особистості», Всесвітній день цивільної оборони, екскурсія в природу «Екологічною стежкою до парку», екологічний брейн - ринг «Збережемо природу!», година милування «Будь вимогливим і ніжним: перед тобою природа!», участь в екологічних акціях, день благоустрою.

Дуже велику зацікавленість у дітей викликають навчально-тематичні екскурсії. Декілька разів на рік в закладі організовуються екскурсії до художнього, історичного, музею природи, краєзнавчого музеїв міста Харкова та Балаклії. Щоразу діти відкривають під час таких екскурсій нові історичні факти, підвищують рівень естетичного та патріотичного виховання. Своїми враженнями від поїздок учні діляться на сторінках шкільної та районної газет.

Позашкільна освіта, робота із творчо обдарованими дітьми

В школі створено умови для участі учнів у різноманітній освітній і виховній роботі, спрямованій на задоволення інтересів і запитів дітей, яку організовує в позаурочний час педагогічний колектив школи на підставі угод, заключних між школою та позашкільними закладами. На базі закладу функціонують гуртки: «Образотворче мистецтво і творчість», «Виготовлення сувенірів», «Оригамі» (БРБК); «Природа рідного краю», «Географічне краєзнавство» (МАН), «Юні екологи» (Балаклійська СЮН); «Народознавчий» - від Харківської обласної станції юних туристів. Крім того учні є учасниками танцювальних колективів «Соняшник» (Андріївський БК), «Грація» (Донецький БК), театрального колективу «М-АРТ» (Донецький БК); відвідують секції «Футбол» (Балаклійська ДЮСШ), «Карате-до» (Слобожанська спортивна школа). Всього позашкільною освітою охоплено 226 учні нашої школи – 44,5% від загальної кількості учнів, що значно менше у порівнянні із попереднім навчальним роком. З них учні пільгових категорій: з багатодітних сімей – 37 учнів; біологічні сироти – 4 учні; соціальні сироти – 4 учні; діти-чорнобильці – 2 учні; переселенці АТО - 1 учениця; дитина учасника бойових дій – 2 учні.

Результати своєї діяльності гуртківці представляли під час предметних тижнів, брали участь у культурно-масових заходах, які проводилися у закладі, в обласних та районних конкурсах.

Перевага надається активним формам роботи, що передбачають самостійну або спільну роботу, набуття дітьми та учнівською молоддю соціального досвіду; сприяють формуванню патріотичної свідомості, критичного мислення, ініціативності, творчого підходу до справи, відповідальності за свої дії та вчинки.

Так у 2017/2018 навчальному році учні закладу взяли участь у таких конкурсах, фестивалях, експедиціях, акціях:

Ø Обласний конкурс плакатів «Енергетика для кожного. Придбай! Поділись! Примнож!» від АК «Харківобленерго» - диплом учасника Малихіна К., учениця 10 класу.

Ø Всеукраїнська краєзнавча експедиція учнівської молоді «Моя Батьківщина - Україна» - Булікян А., 6-А клас (керівник Степенець А.О.), учні 5-Б класу (керівник Грицюта В.Ю.), Малихіна К.,11 клас (керівник Кулик О.І.).

Ø Всеукраїнський конкурс науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН – Хайлецька Ю., 11 клас – обласний етап ІІ місце (керівник Десятник О.І.).

Ø Всеукраїнський дитячий літературний конкурс «Не жартуй з вогнем» - Тітов А., учень 6 класу (керівник Бардакова Т.С.).

Ø Всеукраїнський творчий конкурс «Малюнок, вірш, лист до мами» - учні закладу.

Ø Міжнародний міждисциплінарний конкурс наукових і творчих робіт імені В.Маняка і Л.Коваленко – Разводова Є., учениця 9-А класу (керівник Гвоздецька О.С.).

Ø Всеукраїнський конкурс есе «Я - європеєць» - Обух К., Шелудько С., учні 11 класу (керівник Гвоздецька О.С.).

Ø Обласний конкурс «Місцеве самоврядування – це ми» - учні 11 класу.

Ø Районний конкурс малюнка «Хай буде вільна Україна на всі часи, на всі віки!» - Волошин Н.,учень 5-Б класу, диплом учасника (керівник Шелест Ю.Р.).

Ø Конкурс дитячого малюнка «Живемо разом змінюємо світ» - Шелест К., учениця 7-А класу (керівник Шелест Ю.Р.).

Ø Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Т.Г.Шевченка - Кучеренко Ю., 11 клас (керівник Десятник О.І.).

Ø Акція «Молодь за здоровий спосіб життя» - Нестеренко Р., 10 клас (керівник Шелест Ю.Р.).

Ø Міжнародний конкурс з української мови імені П.Яцика – учні школи, керівник – учителі мовники.

Ø Обласний конкурс ім. О.С. Масельського на кращий літературний твір – Постельник І., 9-А клас (керівник Бардакова Т.С.).

Ø Всеукраїнський фестиваль-конкурс учнівської та студентської творчості Імені Марії Фішер-Слиж «Змагаймось за нове життя!», присвяченого Лесі Українці – Муценко К., Коробка В., Валкова Н., Літвінов В., 10 клас – ІІ місце у номінації «Інсценування» (керівник Зіборова О.І.), Разводова Є, Коробка А., 9-А клас – ІІІ місце у номінації «Декламація» (керівник Бардакова Т.С.), Дмитренко К., 8-А клас (керівник Десятник О.І.).

Ø Всеукраїнського юнацького фестивалю «В об’єктиві натураліста» - Кучеренко Ю., 11 клас – грамота за змістовну роботу та особистий влад (керівник Шелест Ю.Р.).

Ø Обласної фотовиставки «Територія пригод – 2018» - Шелудько С., Курочка О., 11 клас, Ткачов Д., 6-А клас (керівник Шелест Ю.Р.).

Ø Обласний фестиваль буктрейлерів «Читаймо Олеся Гончара!», присвяченого 100-річчю від дня народження письменника – учні 10 класу (керівник Зіборова О.І.).

Ø Районний фестиваль патріотичної пісні «Тільки пам'ять не сивіє» - Бондаренко А., Чаговець Д., 8-Б клас (керівник Шелест Ю.Р.).

Ø Всеукраїнський конкурс екскурсоводів музеїв навчальних закладів «Край, в якому я живу» - Нестеренко Р., 10 клас – ІІ місце (керівник Грицюта В.Ю.).

Ø Фестиваль «Мандри по Європі» - диплом учасника - Нестеренко Р., Житньова А., Коробка В., Масліков Є., Дуб К., 10 клас, Вовк М., 9-А клас (керівник Шелест Ю.Р.).

Ø Обласна військово-патріотична акція учнівської та студентської молоді «Слобожанські дзвони Перемоги» - Ткачов Д., 6-А клас (керівник Степанець А.О.); Разводова Є., Коробка А., 9-А клас (керівник Чаговець С.В.); Житньова А., 10 клас (керівник Мошура О.М.), Нестеренко Р., 10 клас (керівник Грицюта В.Ю.).

Ø Всеукраїнська філософська історико-краєзнавча конференція учнівської молоді "Пізнай себе, свій рід, свій нарід" – Кучеренко Ю., Хайлецька Ю.,11 клас (керівник Гвоздецька О.С.); Масліков Є., 10 клас (керівник Грицюта В.Ю.); Обух К., 11 клас (керівник Дуб.О.І.).

Ø Обласний конкурс творчих робіт «Майбутнє моєї громади» - Хайлецька Ю. – І місце, Татаренко А. – ІІ місце, Півцов В. – ІІІ місце (керівник Десятник О.І.).

Ø Районний етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово–патріотичної гри «Сокіл» («Джура») учні 10-го класу (керівник Мошура О.М.).

Ø Районний етап Всеукраїнського фізкультурно-патріотичного фестивалю для школярів України «Козацький гарт 2018» - учні закладу (керівник Мозгова І.І.).

Ø Районні предметні олімпіади: математика – Обух К., 11 клас – ІІІ місце (керівник Шинкаренко В.П.); фізика – Коробка А., 9-А клас – ІІІ місце (керівник Бобро В.В.); історія – Хайлецька Ю., 11 клас – ІІ місце (керівник Гвоздецька О.С.); трудове навчання – Різніченко О., 10 клас – І місце (керівник Мошура О.М.); англійська мова – Обух К., 11 клас – ІІІ місце (керівник Куценко Л.С.); географія – Красіля М., 8-А клас –ІІІ місце (керівник Воробей О.Й.); хімія – Заєць М., 8-А клас – ІІ місце (керівник – Пугановська В.С.); біологія – Кіяшко Є., 8-А клас – ІІ місце (керівник Шелест Л.А.).

Ø Обласна олімпіада з трудового навчання – Різніченко О., 10 клас – ІІІ місце (керівник Мошура О.М.).

Ø Всеукраїнський конкурс з українознавства «Патріот» - дипломи різного ступеня.

Ø Всеукраїнський конкурсз англійської мови «Гринвіч» - дипломи різного ступеня.

Ø Міжнародний природничий конкурс «Колосок» - дипломи різного ступеня.

Ø Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру» - дипломи різного ступеня.

Ø Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник» - дипломи різного ступеня.

Ø Міжнародний конкурс з інформатики «Бобер» - дипломи різного ступеня.

Робота з батьками

Приділяється значна увага роботі з батьками, і це проявлялося в проведенні батьківських зборів, загальношкільних свят за участю батьків, індивідуальних зустрічах класних керівників та вчителів-предметників з батьками учнів. Планово розглядаються питання навчальної успішності учнів, профілактики жорстокості та насильства, вживання алкогольних напоїв та тютюнових виробів серед учнівської молоді; запобігання дитячому травматизму; організації екскурсій в канікулярний час, порядок використання учнями мобільних телефонів під час навчально-виховного процесу, запобігання дитячому травматизму, дотримання єдиних вимог стосовно поведінки учнів у закладі, шкільної форми, харчування, літнього оздоровлення та ін.

Батьки залучаються до участі в загальношкільних та класних заходах: Свято родини, День Здоров’я, спортивні змагання, благодійні ярмарки. Також двічі на семестр проводяться батьківські збори. Класні керівники ведуть спостереження за учнями з девіантною поведінкою, проводять індивідуальні бесіди як з учнями, так і з їх батьками, відвідують учнів вдома, складають акти обстеження матеріально - побутових умов проживання.

Співпраця з батьками посідає також одне з центральних місць у системі роботи школи. Протягом року було проведено 9 засідань батьківського всеобучу. У вересні батьки прослухали лекцію «Емоції позитивні та негативні. Запобігання жорстокому поводженню з дітьми», у жовтні – «Здоров’я дитини, фізичний розвиток школярів. Особистий приклад батьків у попередженні шкідливих звичок дітей», у листопаді – «Трудове виховання дитини. Обов’язки дитини в сім’ї», у грудні – «Заохочення та покарання дитини», січень - «Моральний клімат у сім'ї, методика вирішення конфліктних ситуацій. Анкетування батьків», лютий – «Роль батьків у профілактиці та запобіганні шкідливих звичок, вживання дітьми наркотиків та тютюну», березень – «Права дитини, дотримання їх у сім'ї. Правове виховання дітей у сім'ї», квітень – «Чому перехідний вік є важким? Як виховувати в учнів підліткового віку інтерес до набуття знань. Анкетування батьків», травень – «Закон – захист прав дітей. Насильство в сім’ї як проблема превентивного виховання».

На загальношкільних батьківських зборах розглядалися такі питання:

1) Про підсумки роботи школи за минулий 2016/2017 навчальний рік, результати перевірки готовності школи до нового навчального року .

2) Про організацію навчально-виховного процесу у 2017/2018 навчальному році.

· Ознайомлення з Правилами внутрішнього розпорядку, навчальним планом, режимом роботи школи у 2017/2018 навчальному році.

· Вибори ради школи та батьківського комітету на 2017/2018 навчальний рік.

3) Типові помилки у сімейному вихованні. Як їх запобігти?

4) Підсумки навчально-виховного процесу за І семестр 2017/2018 н.р.

5) Спільна робота педагогічного колективу та батьків щодо підвищення якості знань учнів.

6) ЗНО - 2018

7) Роль батьків у профілактиці та запобіганні шкідливих звичок, вживання дітьми наркотиків та тютюну.

8) Особливості взаємовідносин і спілкування підлітків з дорослими і однолітками

9) Реєстрація на ЗНО 2018

10) ДПА 2018 для учнів 4-х та 9-х класів

11) Про підсумки роботи навчального закладу у 2017/2018 навчальному році.

12) Ознайомлення батьків з інструктивними документами про закінчення навчального року.

13) Літнє оздоровлення дітей. Попередження дитячого травматизму та правопорушень під час літніх канікул

14) Організація дозвілля в сім'ї, трудове виховання.

Профорієнтаційна робота

Профорієнтаційна робота школи побудована на тісному зв’язку з вищими навчальними та середніми спеціальними навчальними закладами Харківської області та сусідніх областей. На базі школи систематично відбуваються зустрічі учнів випускних класів з представниками вищих навчальних закладів, коледжів, технікумів, училищ. З метою профорієнтації учнівської молоді для учнів 9-11 класів був проведений психологічний тренінг «Зроби свій вибір», проводяться анкетування, з метою виявити професійні здібності школярів. Учні змогли узнати про основні професії, які потрібні нашому регіону, вчилися складати резюме, представляти себе роботодавцем. Регулярно оновлюються матеріали в куточку з профорієнтації «Обираємо свою професію».

У закладі працює методичне об’єднання класних керівників – клуб класних керівників «Творчість». У ході засідань, розглядалися такі питання:

· Про організацію правовиховної роботи з учнями.

· Аналіз виконання заходів щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання дітей і молоді на 2016/2020 роки.

· Підготовка до педагогічної ради ««Шляхи реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді в контексті викликів сучасності»

· Загальні засади гуманістичної педагогіки В.Сухомлинського

· Досвід роботи класних керівників з учнями з запобігання девіантній поведінці.

· Підвищення якості виховання та створення умов для розвитку потреби особистості до самореалізації і саморозвитку.

Діяльність М/О класних керівників була спрямована на реалізацію головної мети: створення шкільного соціально-культурного освітнього середовища, яке сприяє розвитку інтелектуальних здібностей, зміцненню фізичного та духовного здоров’я, формуванню навичок здорового способу життя у вихованців та посилення патріотичного виховання дітей та молоді – формування нового українця, що діє на основі національних та європейських цінностей:

- повага до національних символів (Герба, Прапора, Гімну України);

- участь у громадсько-політичному житті країни;

- повага до прав людини;

- верховенство права;

- толерантне ставлення до цінностей і переконань представників іншої культури, а також до регіональних та національно-мовних особливостей;

- рівність всіх перед законом;

- готовність захищати суверенітет і територіальну цілісність України.

Таким чином, можна зробити висновок, що виховна робота в Андріївській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №1 ведеться систематично та повною мірою, проведені заходи висвітлюються на шкільному веб-сайті та на сторінках соцмереж.

Позакласні заняття

Виховна система школи – це цілісна структура, яка сприяє успішній діяльності виховання. У школі відбувається моральне становлення учнів, формування в них творчого мислення, відповідальності.

Пріоритетним у виховній роботі школи є:

  • реалізація особистісно орієнтованого підходу в навчально-виховному процесі;
  • залучення молоді до національної та світової культури;
  • збереження морального та фізичного здоров’я підростаючого покоління;
  • виховання патріотизму, громадських якостей особистості;
  • забезпечення педагогічних умов для соціалізації школярів, виховання в них життєвої компетентності.

Для реалізації цих завдань у школі розроблений план виховної роботи школи, на основі якого розроблені окремі плани, які були затверджені на засіданні методичного об’єднання класних керівників. Ці плани охоплюють всі напрямки виховання та включають у себе календарні, традиційні шкільні свята, заходи, конкурси, заходи щодо зміцнення моральності та утвердження здорового способу життя та ін.

Кiлькiсть переглядiв: 236