Засідання педагогічної ради

В Андріївській ЗОШ І-ІІІ ступенів пройшло засідання педагогічної ради на тему: «Роль контролю та стимулювання навчальної діяльності школярів у підвищенні рівня якості знань учнів та розвитку їхньої творчої активності».

Мета педради: забезпечення якості освітньої діяльності кожного учасника навчально-виховного процесу, визначення способів розв'язання проблем педагогічної практики; розроблення заходів з поліпшення навчально-виховного середовища; активізації діяльності колективу у використанні ролі контролю, оцінювання та стимулювання навчальної діяльності, у підвищенні її результативності та розвитку творчої активності учнів, визначення шляхів підвищення ефективності кожного уроку в контексті застосування інноваційних технологій, вивчення перспективного педагогічного досвіду.

Питання досить актуальне, оскільки, не зважаючи на те, що в педагогіці і методиці проведено багато досліджень з контролю та оцінки знань учнів, проблема організації контролю та об’єктивної оцінки знань залишається.

Педраду проведено у вигляді консиліуму, під час якої у кожного з учасників педагогічної ради була можливість висловити свою точку зору з даного питання, а вчителі – члени творчих груп поділились власним досвідом роботи з питань:

1.Роль любові і поваги до дитини в органічному поєднанні з вимогливістю до неї у процесі контролю та оцінювання знань. Доброзичливість і психолого-педагогічний такт у процесі контролю навчальної діяльності учнів.

2.Дотримання принципу об’єктивності оцінювання. Здійснення індивідуального підходу до школярів у процесі контролю і стимулювання навчальної діяльності учнів.

3.Роль та значення почуття відповідальності за виставлену оцінку. Причини формалізму в здійсненні контролю за навчальною діяльністю учнів.

4.Оцінювання роботи учня вчителем. Від чого залежить його дієвість. Оцінювання як мотив у навчанні.

5. Основні види контролю за рівнем навчальних досягнень учнів початкових класів, їх ефективність та роль у підвищенні якості знань

6. Підготовка учнів до ДПА та ЗНО. Робота над повторенням основних питань, які закладені в програмах тестування з навчальних предметів

В ході проведення педагогічної ради вчителі брали активну участь в інтерактивних вправах: «Мозковий штурм», »Мікрофон», грі на імітацію навчального процесу тощо. Учасники засідання ухвалили рішення стосовно питання, що обговорювалося на педагогічній раді - консиліумі.

/Files/images/ped_rada/SAM_7047.JPG /Files/images/ped_rada/SAM_7049.JPG/Files/images/ped_rada/SAM_7057.JPG

/Files/images/ped_rada/SAM_7031.JPG /Files/images/ped_rada/SAM_7036.JPG /Files/images/ped_rada/SAM_7040.JPG

Педагогічна рада

06 березня 2015 року в закладі відбулася педагогічна рада на тему "Інноваційні форми роботи в школі як засіб формування внутрішньої мотивації учнів до навчання". Завдання, які ставили перед собою педагоги:

- колегіальний пошук шляхів підвищення ефективності кожногоуроку завдяки формуванню внутрішньої мотивації учнів до навчання;

- активізація творчих здібностей, розвиток творчого потенціалу кожного вчителя.

З питаннями:

- Мотивація до навчання - одна з головних умов успішної реалізації навчально-виховного процесу та причини зниження рівня знань в школі і мотивація навчальної діяльності виступили заступники директора з навчально-виховної роботи Герасимова К.Ф. та Кулик О.І.

Обговорення питань було проведено в творчих групах, вчителям були запропоновано такі творчі завдання:

  1. Запропонуйте незвичайну презентацію нового матеріалу, нестандартні методичні прийоми, способи зняття напруження на уроці (з власного досвіду);
  2. Підготуйте виступ перед учнями на 2-3 хвилини. Тема будь-яка. Почніть зі слів: „Діти, я хочу розповісти вам…”, Мета – викликати цікавість, як причину пізнавального інтересу. Незвичайна наочність, міміка, жести бажані. Учитель – це лицедій…. Ви згодні?
  3. Як створити такі умови, щоб у підлітка не було іншого виходу, крім заняття конкретною, нехай найпростішою, справою, що потребує хоча б елементарних зусиль інтелекту? Запропонуйте кілька оригінальних завдань, форм організації навчання подібної категорії дітей. Як зробити так, щоб вони не заважали класу?
  4. Уявіть собі, що у вас 7-й урок, учитися учні не хочуть. Що ви зробите, щоб не дратуючись, не моралізуючи, змусити їх працювати?

З результатими роботи учасників педагогічної ради ознайомили представники від кожної групи: Шелест Л.А., Пугановська В.С., Зіборова О.І., Пивоварова З.М., вони запропонували нетрадиційні форми проведення мотивацій на уроці.

Як результат роботи педагогічної ради - вироблення методичних рекомендацій з формування мотивацій на уроці в подальшій роботі.

/Files/images/ped_rada/SAM_7830.JPGГерасимова К.Ф. оголошує тему та завдання педагогічної ради /Files/images/ped_rada/SAM_7862.JPGКулик О.І. знайомить з причинами зниження рівня знань в школі

/Files/images/ped_rada/SAM_7873.JPGОбговорення питань в творчих групах

/Files/images/ped_rada/SAM_7887.JPGШелест Л.А. та Пугановська В.С. діляться досвідом роботи з формування мотвацій на уроках /Files/images/ped_rada/SAM_7880.JPGЗіборова О.І. розповідає про способи зняття напруження на уроці

/Files/images/ped_rada/SAM_7875.JPGПивоварова З.М розповідає про нестандартні методичні прийоми презентації нового матеріалу

Педагогічна рада

10 грудня 2014 року, згідно плану роботи школи, в закладі відбулася педагогічна рада „Формування духовно-моральних якостей та патріотичних почуттів особистості в конспекті викликів сучасності”. Актуальність обраної теми педагогічної ради продиктована часом. На сучасному етапі, коли на перший план виходить актуалізація людського фактора як однієї з умов подальшого людського процесу, гуманізації суспільства приділяється значна увага. А перед школою стоїть завдання виховати не тільки відповідального громадянина, а й людину, яка самостійно вирішувати питання в суспільстві і будувати свою діяльність відповідно до інтересів навколишніх людей. Вирішення цих завдань сприяє вихованню стійких моральних якостей особистості. С.В. Чаговець презентувала стан роботи педагогічного колективу з даного напрямку роботи звернула увагу на головні його аспекти. В обговоренні важливого питання сьогодення взяли участь вчителі: О.О.Сіроус, класний керівник 4-Б класу, від творчої групи вчителів 1-4 класів; Н.С. Пивовар, класний керівник 7-А класу, від творчої групи вчителів 5-7 класів; Л.А. Шелест, класний керівник 9-А класу та Л.В. Чаговець, класний керівник 11 класу від творчої групи вчителів 8-11 класів. О.Й. Воробей, вчитель Харківщинознавства. Педагогічна рада була побудована таким чином, що кожен мав змогу висловити свою думку відносно методів роботи з учнями в даному напрямку, назвати та обґрунтувати найголовніші якості вчителя, які сприяють вихованню моральних якостей та патріотичних почуттів особистості. Кожна група досконало обговорила напрями роботи з духовно-морального та патріотичного виховання, виробила рекомендації для подальшого їх вдосконалення.


Атестація педагогічних працівників

20 березня 2014 року проведено чергове засідання атестаційної комісії. У порядку денному - атестація педагогічних працівників.

За рішенням атестаційної комісії підвищено кваліфікаційну категорію двом вчителям, підтверджено - семи вчителям.

Вчителі звітували перед членами атестаційної комісії про результати роботи над підвищенням свого фахового рівня та результатиність навчальної діяльності учнів зі свого предмету, про участь та досягнення учнів в різних конкурсах, предметних олімпіадах, МАН. Виступи вчителів супроводжувалися змістовими електронними презентаціями.

/Files/images/SAM_8318.JPGШелест Л.А., вчитель біології звітує про свою роботу в міжатестаційний період /Files/images/SAM_8307.JPGБардакова Т.С., вчитель української мови та літератури, розповідає про результати своєї роботи над методичною темою

Педагогічна рада

07 березня 2014 року відбулося засідання педагогічної ради за темою: "Проблема формування мотивації навчальної діяльності школярів за сучасних умов".

Як зробити так, щоб дитині хотілося вчитися? Як прогнати з уроку нудьгу? Як створити такі умови, щоб у підлітка, який не бажає вчитися, не було іншого вибору, крім заняття конкретною, нехай навіть найпростішою справою, що потребує хоча б елементарних зусиль інтелекту? На ці і на багато інших запитань намагалися знайти відповіді педагоги школи. У своїх виступах вчителі розкрили теоретичні відомості з проблеми формування мотивації навчальної діяльності учнів, поділилися досвідом роботи з даного питання. Виступи вчителів супроводжувалися яскравими комп'юторними презентаціями.

В рішенні педагогічної ради були зазначені основні напрямки роботи колективу школи з питання формування мотивації навчальної діяльності учнів на найближчій час та з перспективою на майбутнє.

/Files/images/SAM_8172.JPGКінаш І.В., вступне слово директора школи

/Files/images/SAM_8176.JPGКулик О.І., виступ на тему "Роль професіоналізму вчителя у формуванні мотивації навчальної діяльності школяра та його особистості" /Files/images/SAM_8178.JPGГерасимова К.Ф. здійснила аналіз роботи педагогічного колективу з проблеми формування мотивації навчальної діяльності школярів

/Files/images/SAM_8186.JPGПивоварова З.М. розповіла про способи формування в учнів початкової школи позитивного ставлення до навчання /Files/images/SAM_8191.JPGЛюта А.О., виступ на тему "Способи формування почуття обов'язку і відповідальності у школярів"/Files/images/SAM_8199.JPGЗіборова О.І. поділилася досвідом роботи з використання емоційних методів мотивації навчання

/Files/images/SAM_8203.JPGЧаговець Л.В. про мотиваційний аспект обдарованого учня /Files/images/SAM_8213.JPGДуб О.І. розкрила психологічні проблеми мотивації навчальної діяльності учня /Files/images/SAM_8218.JPGШелест Л.А., участь в інтерактивній вправі

Окружний семінар вчителів початкових класів Червонодонецького освітнього округу

14 лютого 2014 року в школі відбувся окружний семінар на тему "Формування позитивної мотивації до навчання в учнів початкових класів". З презентацією стосовно формування позитивної мотивації до навчання в учнів початкових класів виступила заступник директора з НВР Кулик О.І.. З презентацією досвіду роботи методичного об'єднання вчителів початкових класів з даного питання виступила Пивоварова З.М., вчитель початкових класів, спеціаліст вищої категорії, старший учитель, голова методичного об'єднання. Практичним психологом Дуб О.І. було продемонстровано аналіз проведених психологічних досліджень формування в молодших школярів позитивних мотивів учіння.

/Files/images/SAM_1374.JPGВиступ Кулик О.І. перед учасниками семінару /Files/images/SAM_1376.JPGВиступ Пивоварової З.М.. Презентація досвіду роботи МО /Files/images/SAM_1382.JPGДуб О.І., проведення тестування серед вчителів початкових класів

Вчитель початкових класів, спеціаліст вищої категорії Чурилова В.П. провела урок української мови (навчання грамоти) за темою: "Закріплення звукових значень букви "я". Робота над змістом вірша В.Крищенка "Сонячне яблуко"", в ході якого продемонструвала використання форм та видів роботи, що сприяють формуванню мотивації до навчання у молодших школярів.

/Files/images/SAM_1296.JPGЧурилова В.П. з учнями 1-А класу на уроці української мови /Files/images/SAM_1328.JPGУчні 1-А класу отримали очікувану нагороду за роботу на уроці

Вчителі початкових класів Гаврилейченко Т.О., спеціаліст вищої категорії та Сіроус О.О. спеціаліст ІІ категорії провели виховний захід: "Стрітення". Під час цього заходу учні дізналися про народні прикмети, вірування українців стосовно даного свята. Учасники семінару схвально зустріли виступ учениць Шелест Ксенії (3-А клас) та Харченко Олени (3-Б клас), які виконали гумористичну пісню. Нікого не залишили байдужими і козацькі розваги.

/Files/images/SAM_1337.JPGСвято Стрітення. Учні 3-х класів /Files/images/SAM_1358.JPGШелест К. та Харченко О.. Зустріч Зими та Весни /Files/images/SAM_1341.JPGСіроус О.О. з артистами 3-х класів

Інструктивно-методична нарада

30 січня 2014 року заступником директора з НВР Герасимовою К.Ф. проведено інструктивно-методичну нараду, на якій вчителі були ознайомлені з новою організаційно-змістовною моделлю діяльності курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників, до перегляду було запропоновано презентації з цієї теми.

/Files/images/SAM_1384.JPGГерасимова К.Ф. знайомить вчителів з новою моделлю проходження курсів /Files/images/SAM_1385.JPGГерасимова К.Ф. демонструє презентацію нової моделі проходження курсів підвищення кваліфікації

Науково-теоретичний семінар

30 січня 2014 року було проведено друге заняття науково-теоретичного семінару "Формування мотивації навчальної діяльності учнів, в роботі якого взяли участь всі вчителі школи". Тема заняття : "Мотиваційна сфера та вікові категорії учнів"

/Files/images/SAM_7722.JPGВиступ керівника семінару, старшого вчителя Шинкаренко Валентини Павлівни/Files/images/SAM_7731.JPGВиступ учителя української мови та літератури Десятник Ольги Іванівни "Мотиваційна сфера та провідні вікові мотиви учнів старшого шкільного віку"

Кiлькiсть переглядiв: 608